GF Machinery

Firma GF Machinery s.r.o. se zabývá výzkumem,
vývojem, konstrukcí a výrobou textilních strojů a úpravárenských linek, včetně speciálních strojů a zařízení dle zadání zákazníka.

Společnost byla založena v roce 2003.
Její zakladatelé plynule navazují na bohaté místní strojírenské tradice a zkušenosti, které získali ve firmě Elitex Brno (založena v roce 1961 jako součást textilního koncernu Elitex, který byl nositelem nejvyšších technických kvalit na poli textilního strojírenství).